maandag, 29. september 2008 - 20:53

Praktijktoets rampen-bestrijding in Zeewolde

Almere

Maandagavond hielden de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening) en gemeenten in de veiligheidsregio Flevoland een rampenoefening. Tijdens deze toets werden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp.

Zij moesten gezamenlijk de rampenbestrijdingsorganisatie opzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Voor de toets was omstreeks 20.30 uur in de meldkamer het bericht binnengekomen dat er op Center Parcs ‘De Eemhof’ een ongeval had plaatsgevonden bij de waterzuiveringsinstallatie van het tropische zwembad ‘Aqua Mundo’.

Ambulances, brandweer- en politieauto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn niet te zien. Het zijn namelijk niet de operationele diensten, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten die deelnemen aan de praktijktoets. Wel was er enige activiteit van de operationele hulpverleners zichtbaar kunnen zijn.

De toets is een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders, de exacte datum is tot het laatste moment geheim gehouden. Zij wisten alleen dat de toets ergens tussen 15 september en 12 oktober 2008 zou plaatsvinden. Over de plaats van de nagespeelde ramp was van tevoren alleen bekend dat de toets in een van de zes gemeenten in de regio zou plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV), een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert de praktijktoets. Het is belangrijk dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen. Daarom bekijkt de Inspectie OOV of de hulpverleningsdiensten van alle veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

De uitslag van de toets wordt pas begin 2009 verwacht.
Provincie:
Tag(s):