dinsdag, 11. maart 2008 - 20:48

Praten over seks in de klas

Amsterdam

De Evangelische Omroep en de Evangelische Alliantie ontwikkelden lesmateriaal voor docenten, op basis van het EO-programma 40 dagen zonder seks. Met dit materiaal kunnen docenten met de klas in gesprek gaan over het onderwerp seksualiteit. Jongeren leren op deze manier nadenken over de relatie van seks met liefde, trouw en intimiteit.

Het onderwerp seksualiteit is te bespreken vanuit verschillende invalshoeken. Het lesmateriaal biedt de docent suggesties voor gespreksthema's en doelstellingen voor die gesprekken. Met behulp van deze thema's leren leerlingen reflecteren op (eigen) seksueel gedrag en ontwikkelen ze een positieve houding ten opzichte van seks. Ze denken na over vragen als 'Waarom doen jongeren wat ze doen? Waarom gaan ze met seks om zoals ze doen?

Verder bevat het lesmateriaal concrete tips en groepsopdrachten, voor zowel openbaar als christelijk onderwijs, naar aanleiding van de twee uitzendingen van Mendy en Michael. Met onder meer citaten uit het programma, waarover in de klas doorgepraat kan worden.
Categorie:
Tag(s):