donderdag, 22. mei 2008 - 13:54

Prehistorische vondsten onder Forum Hadriani in Voorburg

Voorburg

De afgelopen maanden hebben archeologen van de Universiteit van Amsterdam een opgraving uitgevoerd op de nieuwbouwlocatie Nieuw Hadriani aan de Arentsburghlaan in Voorburg. Het onderzoek bestond in eerste instantie uit het bestuderen en documenteren van de resten van het Romeinse stadje Forum Hadriani.

De laatste weken hebben de archeologen resten van vóór die tijd opgegraven. Door het zorgvuldig zeven van de grond die onder de Romeinse stad te voorschijn kwam, zijn vele prehistorische vondsten aan het licht gekomen. Inmiddels is het veldonderzoek klaar en begint het binnenwerk. BAM Vastgoed start binnenkort met de bouwvoorbereidingen van fase 2 van appartementencomplex Nieuw Hadriani.


De vondsten dateren uit de Nieuwe-Steentijd die duurde van 5300 tot 2000 voor Chr. Het opgraven van deze schaarse resten is van een ander kaliber dan de stortvloed aan Romeins vondstmateriaal van Forum Hadriani. De prehistorische vondsten zijn minder talrijk en veelal kleiner van stuk dan de Romeinse equivalenten. Het gaat om aardewerkfragmenten, bot, pijlpunten, houtskool en etensresten die de steentijdbewoners hebben achtergelaten. Omdat brons en ijzer nog niet vervaardigd werden, gebruikte men voornamelijk vuursteen voor werktuigen. Vuursteen leent zich uitstekend voor vlijmscherpe pijlpunten, krabbers en bijlen. Als uitgangsmateriaal zijn knollen vuursteen gebruikt, maar ook kiezels en afgedankte bijlen. Er zijn geen complete bijlen gevonden, maar genoeg stukken die van bijlen afkomstig zijn.


Het team graaft met grote zorg laagje voor laagje de bodem af om de aarde vervolgens te zeven. Het zeefresidu bestaat deels uit materiaal dat met het blote oog te zien is, maar voor een belangrijk deel uit microscopisch kleine resten zoals zaden, pollen en visbotjes. Pollen en zaden geven een indicatie van de aard van het begroeide landschap en het klimaat. Samen met de vondsten, hoe klein ook, krijgen we inzicht in de steentijdbewoning van Voorburg.
Provincie:
Tag(s):