woensdag, 24. december 2008 - 11:46

Premiekorting voor in dienst nemen en houden van ouderen

Den Haag

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor werkgevers die een uitkeringsgerechtigde aannemen van 50 jaar of ouder, korting krijgen op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies. Het gaat om ouderen met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De werkgevers krijgen de korting van 6500 euro drie jaar lang. De wet wordt 1 januari 2009 van kracht.

De werkgevers krijgen verder een premiekorting van 2750 ( vanaf 2013: 6500) euro per jaar per werknemer van 62 jaar of ouder die ze in dienst houden. Deze wet vervangt de bestaande premievrijstellingsregeling voor het aannemen van een werknemer van 50 of ouder en het in dienst houden van een werknemer van 54,5 jaar of ouder. De premievrijstelling bedraagt gemiddeld 1500 euro per jaar. Werkgevers die al premievrijstelling krijgen voor hun werknemer(s) van 54,5 jaar of ouder, behouden die.

Met de wet wil Donner meer oudere werknemers aan de slag helpen en houden, en aansluiten op een van de aanbevelingen van de Commissie Arbeidsparticipatie (Commissie Bakker). Een betere regeling is nodig, omdat de bestaande premievrijstelling volgens commissie en de minister onvoldoende ten goede komt aan werkgevers van ouderen die deze steun echt nodig hebben om aan het werk te komen en blijven. Zo gaat het meeste geld nu naar het in dienst houden van oudere werknemers die ook zonder ondersteuning zouden blijven werken. Daarom is de ondersteuning in de nieuwe regeling tijdelijk (maximaal drie jaar). Daar staat tegenover dat de tegemoetkoming per jaar veel hoger is dan momenteel. Ook richt de nieuwe wet zich op in dienst nemen van oudere werknemers in een uitkering, dus juist de groep die moeilijk aan de slag komt.
Categorie:
Tag(s):