woensdag, 12. november 2008 - 22:21

Presentatie ‘leefbaarheid in Borsele’

Op donderdag 13 november presenteren de onderzoekers tijdens de raadsbijeenkomst de publieksvriendelijke versie van het onderzoek ‘De sociale draagkracht van dorpen in Borsele’. Hoewel dorpen steeds meer ‘woondorpen’ worden, komt uit het onderzoek naar voren dat het goed gaat met de inwoners van Borsele.

Burgemeester Gelok opent de avond. Wethouder Vermue-Vermue gaat in op de aanleiding van het onderzoek. Na de presentatie is er ruimte voor vragen en discussie. Geïnteresseerden zijn om 20.00 uur van harte welkom in De Stenge in Heinkenszand.

Studenten van de Universiteit van Amsterdam hebben in april 2006 in acht dorpen van de gemeente Borsele veldonderzoek verricht naar de leefbaarheid. Voor de gemeente Borsele, de provincie Zeeland en Scoop Zeeland was dit aanleiding om een breed onderzoek naar de leefbaarheid en sociale cohesie op te zetten in alle dorpen van de gemeente Borsele. Het onderzoek biedt mogelijkheden het beleid gericht op leefbaarheid en sociale cohesie van dorpen te onderbouwen. Tijdens de bijeenkomst wordt besproken welke lessen de gemeenteraad, de burgemeester en wethouders, de advies- en dorpsraden, maar ook de bewoners uit het onderzoek kunnen trekken.

Het onderzoek geeft duidelijk inzicht in de samenhang tussen leefbaarheid in relatie tot sociale infrastructuur en tussen leefbaarheid in relatie tot de beleving van bewoners. Geconcludeerd wordt dat voorzieningen in de sociale infrastructuur zeker niet alleen een voorwaarde voor leefbaarheid zijn, maar dat leefbaarheid vooral ook het resultaat is van wat dorpsbewoners met en voor elkaar ondernemen. Het blijkt goed te gaan met de bewoners van Borsele. Er is sprake van dorpen met een goed leefklimaat en een bloeiende civil society, waar mensen volop deelnemen aan het maatschappelijke leven en zich betrokken tonen bij hun dorp en waar veel bewoners blijk geven voor elkaar klaar te willen staan.
Provincie:
Tag(s):