zaterdag, 21. juni 2008 - 20:44

Presentatie jaarboek Kastelenstichting

Middelburg

Kastelenstichting Holland en Zeeland (KSHZ) presenteerde op vrijdag 20 juni haar jaarboek ‘Aspecten van Zeeuwse Buitenplaatsen’. Het eerste exemplaar ging naar de eigenaar van de Zeeuwse buitenplaats Mon Plaisir in Schuddebeurs, jhr. drs. D.M. Schorer, die het boek die dag in ontvangst nam op de hoofdlocatie van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Middelburg.

Jonkheer Schorer is tevens lid van de Raad van Toezicht van de Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen en van het Platform Kastelen en Buitenplaatsen in Zeeland.

De KSHZ is in 1984 opgericht met het doel zorg te dragen voor de instandhouding van kastelen en landhuizen met de bijbehorende inventarissen en omliggende tuin- en parkcomplexen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Sinds 1995 beheert de stichting in opdracht van de Rijksoverheid de kasteelruïnes Teylingen (bij Voorhout) en Brederode (bij Santpoort).

‘Aspecten van Zeeuwse Buitenplaatsen’ is na ‘Over ambachtsheren en kasteelbergen. De geschiedenis van twee buitenplaatsen in Kloetinge’ het tweede (jaar)boek dat de Kastelenstichting geheel aan Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen wijdt. De publicatie bestaat uit een bundel artikelen, alle van gerenommeerde auteurs, waarin de rijke buitenplaatsen-geschiedenis van Zeeland in al haar facetten ruim aan bod komt.

Tot de auteurs behoren onder andere emeritus hoogleraar in de Geschiedenis van de Kunstnijverheid aan de Universiteit Leiden prof. dr. C. Willemijn Fock en de conservator Kunst, Nijverheid en Historische Voorwerpen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen drs. Katie Heyning. De inhoud is zeer divers en beslaat de hele provincie, van Zeeuws-Vlaanderen tot Schouwen-Duiveland.

‘Aspecten van Zeeuwse Buitenplaatsen’ biedt de lezer een uitgebreide inleiding op het fenomeen buitenplaatsen (en kastelen) in Zeeland; monografieën over de Elderschans bij Aardenburg, het Heerenhof te Oosterland en het Walcherse buitenplaatsencluster Hoogduin; achttiende-eeuwse kasboeken als bron voor het interieuronderzoek; Petrus Hondius’ hofdicht over de Moffenschans en een onderzoek naar de aankopen in de zeventiende en achttiende eeuw voor Walcherse buitenplaatsen.
Provincie:
Tag(s):