woensdag, 8. oktober 2008 - 12:29

Presentatie ontwerp IGS Leek-Roden

Leek

Woensdag 15 oktober presenteert stedenbouwkundige Cor Geluk zijn aanzet tot ontwerp In-tergemeentelijk Structuurplan Leek-Roden. Deze presentatie is mede gebaseerd op de inbreng van de dorpen en maatschappelijke organisaties.

Voorafgaand aan de presentatie van Cor Geluk wordt deze dag in een werkatelier met de maatschap¬pelijke organisaties van gedachten gewisseld over het voorliggende aanzet tot ontwerp IGS Leek-Roden. De resultaten van dit werkatelier verwerkt Cor Geluk in zijn presentatie in de middag. Voor deze presentatie zijn ook de leden van de stuurgroep IGS Leek-Roden en van de beide gemeenteraden uitgenodigd.

Na afloop van de presentatie krijgen de leden van de stuurgroep de gelegenheid te reageren. De bijeenkomst wordt afgesloten met een informele nazit op de Binnenbrink.
Provincie:
Tag(s):