maandag, 2. juni 2008 - 18:31

Presentatie Osse canon

Oss

Op woensdag 4 juni presenteert Chris Ermers, wethouder onderwijs, de eerste, voorlopige versie van de Osse Canon in het stadsarchief van Oss. De canon geeft in 50 onderwerpen de lokale geschiedenis weer, van de prehistorie tot nu.

De Osse canon is van én voor iedereen in de gemeente Oss. Iedereen kan dan ook reageren op deze voorlopige versie. Aan de hand van de reacties wordt de definitieve canon vastgesteld en ingevuld; deze zal aan het eind van het jaar gepresenteerd worden.

Er is steeds meer aandacht voor erfgoed en historie. Dit blijkt onder meer uit de totstandkoming van de nationale canon, waarin de geschiedenis van Nederland in 50 zogenaamde vensters in woord en beeld is vastgelegd. Ook de aandacht voor de geschiedenis van de eigen leef- en woonomgeving neemt de laatste jaren toe.

De Osse Canon moet een breed publiek binnen de gemeente Oss informeren over de geschiedenis van Oss. Via de Osse Canon maken mensen kennis met de historie van hun eigen leef-, werk- en woonomgeving. Het onderwijs, zowel basisscholen als voortgezet onderwijs, kan van de canon gebruik maken om lokale historie in het lesprogramma op te nemen.
Provincie:
Tag(s):