donderdag, 28. februari 2008 - 9:26

Prestatie-afspraken voor Bureau Jeugdzorg

Groningen

De provincie Groningen heeft voor 2008 prestatieafspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg (BJZ). Het zijn afspraken over bijvoorbeeld het wegwerken van de wachtlijst bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het uitvoeren van 60 Eigen Kracht Conferenties (EKC's).

Voor een aantal van de nieuwe afspraken heeft de provincie besloten BJZ eenmalig een bedrag toe te kennen van €656.924. Dit bedrag komt bovenop de reguliere subsidie die BJZ jaarlijks ontvangt van de provincie. Voor 2008 bedraagt de reguliere subsidie €15.194.043.

De provincie Groningen en BJZ zagen forse knelpunten wanneer BJZ alle afspraken in het uitvoeringsprogramma 2008 van de provincie Groningen zou uitvoeren. Om dit te voorkomen hebben beide partijen werkafspraken gemaakt voor 2008 en heeft de provincie nu besloten eenmalig middelen beschikbaar te stellen.

Met de afspraken kan BJZ de wachtlijst bij het AMK in het eerste half jaar van 2008 structureel oplossen. Daarnaast wil de provincie dat BJZ de regie- en registratiewerkzaamheden voor het Protocol Kindermishandeling goed kan uitvoeren. In het protocol werken bijvoorbeeld zorgaanbieders, maatschappelijk werk en thuiszorg samen op het gebied van signaleren en herkennen van kindermishandeling. Het protocol is gericht op het
Provincie:
Tag(s):