woensdag, 10. september 2008 - 21:32

Preventieproject ‘vroegtijdige schooluitval’ groot succes

Hoogeveen

Deze week is het de landelijke actieweek Doorzettuh, waarbij voortijdige schooluitval bij jongeren centraal staat. Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voor vroegtijdig schoolverlaters Zuidwest Drenthe organiseert, in Hoogeveen en omstreken, al voor het derde jaar een preventieproject om vroegtijdige schooluitval te voorkomen.

Het preventieproject houdt in dat alle jongeren die in het laatste jaar van hun VMBO opleiding zitten door het RMC gevraagd zijn een formulier in te vullen. Op dat formulier moesten ze onder andere aangeven welke vervolgopleiding zij wilden gaan volgen.

Uit de groep van 953 jongeren bleek dat 158 jongeren het risico liepen om niet door te stromen naar het MBO, onder andere doordat ze nog geen keuze hadden gemaakt, nog geen Beroepsbegeleidende leerweg hadden of doordat ze op een wachtlijst voor een opleiding waren geplaatst. Na bemiddeling door de trajectbegeleiders van het RMC zitten bijna alle 158 jongeren nu op de opleiding van hun keuze.
Provincie:
Tag(s):