woensdag, 13. augustus 2008 - 12:42

Prijs van kraanwater blijft dalen

Rijswijk

De prijs van kraanwater voor de consument en industrie blijft dalen. Dat blijkt uit de woensdag 13 augustus door Vewin uitgebrachte Waterleidingstatistiek 2007. De gemiddelde consumentenprijs voor 1000 liter kraanwater zonder be;astingen bedraagt in 2008 € 1,43 en dat is 1,6% lager dan in 2007. Daarmee zet de dalende trend van de afgelopen jaren zich voort.

Opnieuw efficienter
De efficiency bij de drinkwaterbedrijven is in 2007 is gestegen met 3,4% zoals blijkt uit cijfers van de Erasmus Universiteit. In de periode van 1997-2007 is de efficiencyverbetering bij de bedrijven gestegen tot ruim 23%.

In 2007 investeerden de bedrijven € 341 miljoen op een omzet van € 1,4 miljard. Die investeringen zijn met name voor het verder verbeteren van zuivering, infrastructuur en leveringszekerheid.

Ondanks een aantal nieuwe kosten zullen de drinkwaterbedrijven zich volgens Vewin maximaal inspannen om de trend van dalende prijzen door te zetten.

Toekomstige kosten
Meer kosten voor drinkwaterbedrijven dreigen bij verdrogingbestrijding in Natura 2000 gebieden. Volgens Kiwa Waterresearch voor elf prioritaire gebieden al 380 miljoen euro. In totaal gaat het om 52 gebieden waar de watersector maatregelen zou moeten treffen, waarmee een onhaalbare en onevenredige taakstelling van vele honderden miljoenen bij de watersector wordt neergelegd.

De kosten in het zuiveringsproces zullen bovendien oplopen als gevolg verlaagde en uitgestelde doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Nu al investeren de drinkwaterbedrijven € 44 miljoen extra aan zuiveringsinspanningen. Bij het uitblijven van een betere bescherming van de drinkwaterbronnen kunnen die extra investeringen oplopen tot € 276 miljoen per jaar meldt Kiwa Waterresearch

Nieuw risico vormen de kosten van verzilting. Door bijvoorbeeld het Haringvliet of de Afsluitdijk op een kier te zetten, komt de drinkwaterwinning onder druk. Extra investeringen zijn dan noodzakelijk om waterwinningen te verleggen of kostbare zuiveringstechnieken toe te passen.

Belastingdruk en kosten
De belastingdruk op drinkwater zoals grondwaterbelasting, belasting op leidingwater, BTW en precario bedraagt gemiddeld 23,7%. Door verschillen in belastingen per provincies en gemeenten varieert de belastingdruk bij de 10 waterbedrijven van 15,3 tot 30%. Vewin vindt de belastingdruk te hoog en zou daar graag een verandering in zien.
Provincie:
Tag(s):