maandag, 9. juni 2008 - 18:28

Prijs voor denktank-jongeren

Middelburg

Een team van de provinciale jongeren-denktank heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met het onderwerp verkeersveiligheid. Tijdens bijeenkomsten met het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) is onder meer gesproken over voorlichtingscampagnes.

In de laatste bijeenkomst hebben jongeren foto's gemaakt van en een
presentatie gegeven over verkeersonveilige situaties bij hen in de
buurt.

De twee denktank-leden met de beste presentatie hebben
een digitale fotolijst gewonnen en ontvangen die dinsdag 10 juni
uit handen van gedeputeerde G.R.J. Van Heukelom (jeugdbeleid).

De denktank is een groep jongeren die de Provincie ondersteunt in en adviseert over de onderwerpen van het jeugdbeleid. Lidmaatschap in de denktank is flexibel: deelname kan zijn voor één project van een aantal weken, maar deelname aan meerdere projecten voor een aantal jaar is ook mogelijk.

Het uitgangspunt is dat jongeren een aantal keer per jaar kunnen kiezen of en over welk thema ze mee willen praten met de Provincie.
Provincie:
Tag(s):