maandag, 21. juli 2008 - 10:40

Prijsstijging koopwoningen vrijwel onveranderd

Den Haag

De verkochte bestaande koopwoningen waren in juni gemiddeld 2,8 procent duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder was de toename 2,9 procent. De prijsstijging is na februari 2008 duidelijk teruggelopen, zo blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen (PBK).

Alle woningtypen waren in juni duurder dan een jaar eerder. De grootste prijsstijging deed zich voor bij appartementen, deze waren 3,8 procent duurder dan in juni 2007. Twee-onder-een-kapwoningen stegen met 2,2 procent het minst in prijs. Met uitzondering van Zeeland lagen de prijzen in alle provincies hoger dan een jaar eerder.

Vergeleken met mei dit jaar stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in juni met 0,4 procent. De grootste stijging deed zich voor in Limburg. In vier van de twaalf provincies daalden de prijzen van mei op juni, het meest in Zeeland.

In juni wisselden bijna 16 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is bijna 10 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal transacties was bij alle woningtypen lager dan in juni 2007. Van maand tot maand kan het aantal verkochte woningen sterk wisselen. Ook over een langere periode was er echter een afname. In het eerste halfjaar van 2008 was het aantal verkochte bestaande koopwoningen 7 procent lager dan in de eerste helft van 2007.

De gemiddelde koopsom die door verschillende instanties wordt gepubliceerd kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De ontwikkeling van de gemiddelde koopsom is echter geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.
Categorie:
Tag(s):