vrijdag, 18. januari 2008 - 17:02

Probleem keten is vooral alcoholgebruik

Hokken en keten leiden in Friesland nauwelijks tot verstoring van de openbare orde. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat Provincie Friesland en Politie Friesland lieten uitvoeren door onderzoeksbureau Intraval. Het onderzoek moest inzicht geven in de relatie tussen de aanwezigheid van keten en vandalisme, geweld en verkeersonveiligheid.

Hokken en keten worden vaak geassocieerd met veel overlast. Dat beeld wordt in het onderzoek genuanceerd. Op het gebied van openbare orde lijken de verstoringen erg mee te vallen. De keten vervullen vooral een sociale functie op het platteland. Jongeren ontmoeten elkaar in de keet en ontplooien daar gezamenlijke activiteiten.

De reden dat ze recentelijk in het nieuws zijn, heeft te maken met het toenemende drankgebruik onder de jeugdige bezoekers. Ouders realiseren zich vaak niet wat er in de keten gebeurt en hoeveel er gedronken wordt. Gedeputeerde Schokker wijst de ouders op hun verantwoordelijkheid hier toezicht op te houden als zij een keet op het erf hebben.
Provincie:
Tag(s):