donderdag, 13. november 2008 - 13:10

Problemen in het islamitisch onderwijs ernstig

Den Haag

De staat van het islamitisch onderwijs in Nederland is reden tot grote zorg. Dat stellen de beide staatssecretarissen van Onderwijs op basis van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Bij 86% van de islamitische schoolbesturen is sprake van problemen met de besteding van het geld dat ze van het Rijk ontvangen. De kwaliteit van het onderwijs is bij bijna de helft van de islamitische schoolbesturen onder de maat. De staatssecretarissen pakken onregelmatigheden aan en grijpen in om de kwaliteit van het islamitisch onderwijs te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is het belang van de kinderen: elk kind heeft recht op goed onderwijs.
Provincie:
Tag(s):