dinsdag, 23. december 2008 - 10:17

Producenten industrie ongekend somber geworden

Den Haag

De stemming onder ondernemers in de industrie is in december zeer sterk verslechterd. Het producentenvertrouwen nam ten opzichte van november af met 11 punten.

Dit is de grootste maandelijkse afname sinds 1985, toen het producentenvertrouwen voor het eerst maandelijks werd berekend. Het vertrouwen kwam uit op -20,1, verreweg de laagste stand ooit gemeten. In januari 2008 stond de indicator nog op 9,5, de hoogste waarde ooit. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

De ondernemers in de industrie waren in december pessimistischer dan ooit over de productie in de komende drie maanden. Het aantal ondernemers dat een afname voorzag was veel groter dan het aantal dat een toename verwachtte. Per saldo verwachtte 38 procent van de ondernemers in de komende drie maanden een lagere productie te realiseren, tegen 12 procent in november.

Ook over de orderpositie waren de ondernemers somberder dan ooit tevoren. In december beoordeelde per saldo 32 procent van de ondernemers de orderpositie als “slecht�, tegen 18 procent een maand eerder. Zowel over de binnenlandse als over de buitenlandse orderpositie waren zij pessimistischer.

Het oordeel over de voorraden gereed product verslechterde ten opzichte van november enigszins; een iets groter deel van de ondernemers beoordeelde de voorraden als groot.

De ondernemers gaven aan dat de orderontvangsten waren afgenomen. Zij waren veel somberder over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industrie dan een maand eerder. De index orderpositie (de orderportefeuille in aantal maanden werk) nam af van 111,6 tot 106,8, de laagste waarde in twee jaar tijd.
Categorie:
Tag(s):