dinsdag, 9. september 2008 - 11:13

Productie industrie fors lager

Den Haag

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli bijna 3 procent lager dan een jaar eerder. De productie was daarmee aanzienlijk lager dan in de eerste zes maanden van dit jaar toen de productie nog met gemiddeld 1 procent toenam. In alle branches van de industrie werd minder geproduceerd dan in juli 2007, dit volgens het CBS.

Het julicijfer van de productie kent in de regel meer onzekerheid dan de productiecijfers van andere maanden. Dit heeft met name te maken met verschuivende vakantiepatronen. Voor het trekken van definitieve conclusies over de productieontwikkeling moet het augustuscijfer worden afgewacht.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode juni - juli een fractie kleiner dan in de periode april - mei.
Categorie:
Tag(s):