dinsdag, 11. maart 2008 - 18:41

Proef containerterminals gegarandeerde nachtafhandeling wegvervoerders

Rotterdam

De ECT Delta Terminal en de ECT City Terminal zijn met ruim twintig wegvervoerders een proef gestart voor een gegarandeerde nachtafhandeling van containers. ECT garandeert hierbij ’s nachts tussen 22.00 en 04.00 uur een maximale verblijftijd op zijn terminals, zodat de vervoerders betrouwbaar hun vervolgroute kunnen inplannen. Voor de bedrijven moet dit een stimulans zijn om vaker de rustigere nacht te gebruiken - ook tijdens de schafttijden - en de piektijden overdag te mijden.

President-directeur Jan Westerhoud geeft de volgende toelichting: “Met de proef ‘gegarandeerde nachtafhandeling’ beoogt ECT de doorstroming van containers tussen Rotterdam en het achterland vice versa verder te verbeteren, de capaciteit op de containerterminals beter te benutten en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van congestie in de Rotterdamse haven.�

De gegarandeerde maximale verblijftijd ’s nachts varieert van 45 tot 75 minuten (gemeten van inspectie in tot inspectie uit) en is afhankelijk van het aantal containers en het aantal te bezoeken blokkengroepen. Mocht ECT de maximale verblijftijd ’s nachts overschrijden, kan een vervoerder een vergoeding tegemoet zien die oploopt tot 40 euro per bezoek.

Het initiatief van ECT voor een gegarandeerde nachtafhandeling loopt vooruit op een havenbrede proef ‘Nachtrijden’ die wordt gecoördineerd door de havenondernemersorganisatie Deltalinqs.
De uitrol hiervan vindt komende maanden plaats onder leiding van een projectgroep. Hierin zijn alle schakels in de logistieke keten vertegenwoordigd: de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, EVO, Transport en Logistiek Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en ECT. Met de eigen pilot ‘gegarandeerde nachtafhandeling’ wil ECT zich optimaal op de havenbrede proef voorbereiden.
Categorie:
Tag(s):