dinsdag, 26. augustus 2008 - 21:55

Proef gescheiden inzameling plastic verlengd

Ede

De gemeente heeft besloten om de proef met gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval ongewijzigd voort te zetten tot eind 2008.De Edese proef is onderdeel van een landelijke pilot om na te gaan hoe plastic afval het beste kan worden ingezameld en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Gemiddeld wordt er in het proefgebied bijna 7 kilo plastic afval per inwoner / jaar aangeboden. Uit een enquete bleek dat bewoners in het proefgebied positief zijn over de mogelijkheid om plastic verpakkingsafval apart aan te bieden.

De resultaten van de landelijke pilot worden in november verwacht. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in afwachting van de landelijke resultaten de proef ongewijzigd voort te zetten.

Eind 2008 besluit het college op grond van de dan beschikbare informatie of de gemeente verder gaat met het gescheiden inzamelen van plastic.
Provincie:
Tag(s):