maandag, 1. september 2008 - 14:47

Proef maatschappelijke stage gestart

Den Haag

Komend schooljaar volgen ruim 61.000 middelbare scholieren een maatschappelijke stage van tenminste 30 uur. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt stelt hiervoor 12 miljoen euro beschikbaar. Zij maakte dit maandag 1 september bekend tijdens de landelijke opening van het middelbare schooljaar, die plaatsvond op het Kandinsky College in Nijmegen.

Komend schooljaar wordt gebruikt om de invoering van de maatschappelijke stage zoveel mogelijk te stimuleren en betrokkenen van elkaar te laten leren. De proef bestaat uit 21 pilots.

Hieraan doen circa 275 scholen en een veelvoud aan maatschappelijke organisaties mee verspreid over heel Nederland. Ook het Kandinsky College, zo maakte Van Bijsterveldt bekend.

“Ik voorspel jullie: over vijf jaar is maatschappelijke stage het meest populaire vak op school. De animo om dit jaar mee te doen aan de pilots maatschappelijke stage is groot. Veel scholen willen zo snel mogelijk aan de slag�, aldus Van Bijsterveldt tijdens de opening op het Kandinsky College.

Opening schooljaar
De officiële opening van het middelbare schooljaar vond dit jaar plaats op het Kandinsky College in Nijmegen. Van Bijsterveldt koos voor het Kandinsky College omdat de school dit jaar winnaar is geworden van de ‘Gouden Schoolbank’, de jaarlijkse prijs voor de beste (vmbo) school.

Van Bijsterveldt stond bij de opening van het middelbare schooljaar stil bij de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren: het verbeteren van de taal- en rekenprestaties, het voorkomen van voortijdig schooluitval en de invoering van de maatschappelijke stage .

Pilots maatschappelijke stage
Komend schooljaar onderzoekt het ministerie op grote schaal de uitvoering van maatschappelijke stages. In pilotprojecten wil het ministerie samen met scholen, vrijwilligerscentrales, gemeenten en stageaanbieders ervaring opdoen om een goede invoering per 2011 mogelijk te maken.

Vanaf dat schooljaar lopen alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage. Het ministerie van Onderwijs heeft de mogelijk gecreëerd om de maatschappelijke stage de komende tijd uitgebreid te volgen in de praktijk.

De 12 miljoen euro, wat neerkomt op 200 euro per stageleerling, die Van Bijsterveldt nu beschikbaar stelt aan scholen kan onder andere worden besteed aan de bemiddeling en begeleiding van leerlingen en het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden.

Daarnaast wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van maatschappelijke stage zoals ‘peer-support’ en mentoring. Eerder maakte Van Bijsterveldt bekend 15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor scholen die maatschappelijke stages doen, maar niet deelnemen aan de pilot.

Zo kan elke school die hiertoe een aanvraag indient, vanaf dit nieuwe schooljaar 28 euro per leerling ontvangen. De 12 miljoen die Van Bijsterveldt vandaag beschikbaar stelt komt hier bovenop.

Beoordelingscommissie
Geïnteresseerde scholen konden tot 1 augustus jongstleden hun projectplannen indienen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie heeft zich gebogen over de aanvragen. Voor de samenstelling van de beoordelingscommissie is gezocht naar een representatieve vertegenwoordiging van partijen die betrokken zijn bij de maatschappelijke stage.
Provincie:
Tag(s):