woensdag, 22. oktober 2008 - 15:43

Proef met alcoholslot geslaagd

Amsterdam

De proef met het alcoholslot in de provincie Fryslân is geslaagd. Dat concludeert het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het slot werkte naar verwachting. Daarnaast levert de proef waardevolle verbeterpunten op voor het vervolg: onder meer voor de inbouw en instelling van de sloten en de instructie aan de deelnemers. Dit heeft het ministerie van V&W woensdag 22 oktober bekendgemaakt.

In het voorjaar heeft in samenwerking met de provincie Fryslân een proef plaatsgevonden met het alcoholslot. Tachtig vrijwilligers hebben met het slot in hun auto gereden. Het doel van de proef was om praktische ervaringen op te doen met de inbouw en het gebruik van het slot voordat deze als maatregel wordt ingevoerd.

Resultaten
Het is gelukt om het alcoholslot bij alle voertuigen in te bouwen. De deelnemers hebben aangegeven dat het slot veilig in het gebruik was. Alleen de herhalingsblaastesten (om fraude te voorkomen moet de bestuurder na het starten op willekeurige momenten nogmaals blazen) zijn door enkele deelnemers wel eens als 'onveilig' ervaren.

Vooral het aanhoudende geluid van de oproep voor de herhalingsblaastest lijkt er toe te leiden dat deelnemers zich gedwongen voelen direct te blazen, ondanks dat ze tijd genoeg hebben een veilig moment te kiezen. Met technische aanpassingen aan het slot kan dit worden opgelost. Daarnaast worden gebruikers van het alcoholslot beter geïnstrueerd over de hertest.

‘blaas/zuig-techniek’
Een aantal deelnemers heeft geprobeerd het slot te omzeilen. Veelal tevergeefs. Twee deelnemers is het gelukt om de auto te starten zonder dat dit had gemogen en zonder dat dit was geregistreerd. Deze fraudepogingen zijn alleen gelukt bij de sloten die niet op de ‘blaas/zuig-techniek’ waren ingesteld. Was dit wel het geval geweest, dan was de fraudepoging naar verwachting niet geslaagd.

Om het alcoholslot open te krijgen moet de bestuurder er in blazen. Om fraude tegen te gaan kunnen sloten ook worden ingesteld dat de bestuurder ook moet zuigen. In de proef was slechts een deel van de sloten met deze instelling uitgerust. In het vervolg moet worden aangetoond dat dergelijke pogingen tot fraude worden verhinderd.

Uit de proef zijn ook nog praktische verbeterpunten voor de inbouw/uitbouw en het gebruik naar voren gekomen die worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het alcoholslotprogramma.

Invoering alcoholslot
Het alcoholslot is een startonderbreker. Om met de auto te kunnen rijden, moet de bestuurder eerst een blaastest doen. Als die in orde is – dat wil zeggen een alcohol promillage van minder dan 0,2 – wordt het startcircuit gedeblokkeerd.

Het kabinet wil het alcoholslot gaan invoeren, om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Jaarlijks komen er naar schatting 200 mensen in het verkeer om als gevolg van alcoholgebruik. Het alcoholslot is bedoeld voor de zware alcoholovertreders (>1,3‰).

Beginnende bestuurders krijgen het alcoholslot vanaf 1,0 ‰ en recidivisten kunnen het al vanaf 0,8‰ opgelegd krijgen. De Ministerraad heeft deze zomer ingestemd met het wetsvoorstel. Naar verwachting zal dit voorstel in 2009 in de Tweede Kamer worden behandeld.
Provincie:
Tag(s):