woensdag, 13. augustus 2008 - 9:22

Proef met luchtzuiverende straatstenen

Enschede

De gemeente Hengelo en de Universiteit Twente leggen in de Hengelose Castorweg een proefvak met luchtzuiverende straatstenen aan. De toplaag van de betonstenen zet stikstofoxide uit uitlaatgassen om in onschuldig nitraat.

In de uitlaatgassen van auto’s zitten stikstofoxides(NOx) Stikstofoxides veroorzaken zure regen en smog. Dit probleem kan deels opgelost worden door luchtzuiverende straatstenen toe te passen. De straatstenen hebben een toplaag van luchtzuiverend beton. Dit beton bevat titaandioxide, fotokatalytisch materiaal, dat de stikstofoxides uit de lucht met behulp van zonlicht omzet in het onschadelijke nitraat. Met een regenbui spoelt de straat weer schoon.

De UT heeft de stenen, op basis van een Japanse vinding, in haar betonlaboratorium verder ontwikkeld en de werking aangetoond. Nu is de stap genomen om de stenen in de praktijk te testen. Hiervoor heeft de gemeente Hengelo de locatie Castorweg beschikbaar gesteld. De straat wordt in twee vakken verdeeld. Een met de gebruikelijke straatstenen en een met de luchtzuiverende stenen. Door in beide wegvakken de luchtkwaliteit te meten kan de praktische werking worden aangetoond. Er zit zelfs nog een extra voordeel aan: de stenen stoten het straatvuil af, waardoor de stenen altijd schoon blijven.

De locatie in Hengelo is gekozen vanwege de hoeveelheid auto’s en het feit dat de weg gereconstrueerd wordt. De luchtkwaliteit ter plaatse voldoet uitstekend aan de norm.

Deze proef wordt uitgevoerd met stenenproducent Struyk Verwo Infra. De provincie Overijssel heeft in het kader van het programma Effectief Duurzaam subsidie voor dit project beschikbaar gesteld. De provincie Overijssel ziet in deze stenen een goede toekomstige mogelijkheid om de luchtkwaliteit te verbeteren op de plekken waar deze de norm overschrijdt. Het demonstratieproject is ook van betekenis op landelijk niveau.

Naar verwachting zal de wegreconstructie aan het eind van het jaar afgerond zijn. Begin volgend jaar volgen de eerste metingen. De eerste testresultaten worden rond de zomer van 2009 verwacht.
Categorie:
Tag(s):