donderdag, 27. november 2008 - 9:35

Proefprojecten ondergrondse opslag CO2

Barendrecht

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft geld beschikbaar gesteld voor twee mogelijke projecten voor ondergrondse opslag van CO2 . Het gaat om de projecten van Shell Nederland Raffinaderij BV in Barendrecht en van GTI Zuidoost BV in Geleen. Hiermee is ongeveer 60 miljoen euro gemoeid.

Het opslaan van CO2 past volgens de minister in het actieve Nederlandse klimaatbeleid dat er op is gericht de uitstoot van CO2 en overige broeikasgassen zo veel mogelijk te verminderen. De CO2 die in deze projecten wordt afgevangen en opgeslagen is o.a. afkomstig van de petrochemische industrie.

'Vermindering van de uitstoot moeten we in de eerste plaats realiseren door energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Maar in de overgangsfase naar een duurzame energiehuishouding is opslag van CO2 onder de grond noodzakelijk', aldus minister Cramer.
Provincie:
Tag(s):