maandag, 1. december 2008 - 23:59

Proeftuin Haaglanden–Delfland wordt de “Delta Science Source en Delta Science Store�

Delft

Het gebied Delfland wordt ingezet als experimenteerruimte en etalage voor Deltatechnologie. Dit staat in de intentieverklaring die de Gemeente Delft, het Hoogheemraadschap Delfland, de Technische Universiteit Delft, TNO, UNESCO-IHE, Deltares en het Netherlands Water Partnership (NWP) vandaag hebben getekend in de Delft Delta Desk, de gezamenlijke kwartiermakerslocatie voor acties en initiatieven op het gebied van Deltatechnologie aan het Crommelinplein 1 in Delft.

De “Delta Science Source�, een experimenteerruimte voor gezamenlijke kennisontwikkeling en de “Delta Science Store�, de etalage voor vermarkting van kennis en producten zijn het resultaat. Hiermee komen de initiatiefnemers tegemoet aan de roep om mogelijkheden om grootschalige experimenten op het gebied van deltatechnologie uit te kunnen voeren, de internationale positie van Nederland op het gebied van deltatechnologie te versterken en de veiligheid van Nederland in de toekomst te garanderen.

Ook is het doel om voor een breed publiek tot een interactieve tentoonstelling te komen, waarbij het gehele experimenteergebied laat zien en doet beleven welke kennis en kunde er nodig is om er te kunnen wonen, werken en leven in de delta. Voor de bewoners van Nederland wordt hiermee duidelijk wat de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven op het gebied van deltatechnologie uitvoeren.

Het sluiten van de intentieverklaring rondom de experimenteerruimte en de oprichting van de Delft Delta Desk passen naadloos in het overkoepelende plan van de BV Nederland om zich internationaal te profileren op het thema water en Nederland tot de Silicon Valley voor water te maken. Dit komt onder andere terug in het nationale beleidsplan van 2007, waarin de ambitie wordt geuit Nederland tot de wereldtop te laten behoren op het gebied van deltatechnologie.
Provincie:
Tag(s):