maandag, 20. oktober 2008 - 14:22

Project 'De Eenvoud' niet haalbaar

Almere

Het college van B&W van de gemeente Almere heeft met spijt moeten constateren dat het project ‘De Eenvoud’ in de oorspronkelijke opzet niet haalbaar is.

De realisering van het concept - dat bestaat uit twaalf unieke ontwerpen - is zo onzeker geworden, dat het niet zinvol is om de beoogde locatie (Noorderplassen) nog langer te reserveren.

De gemeente had de prijswinnaars verzocht om voor 15 september 2008 tot de koop van de grond over te gaan en een bouwvergunning aan te vragen. Geen van de prijswinnaars of hun opdrachtgevers hebben aan dit verzoek voldaan.

Slechts de helft van de prijswinnaars wilde onder andere voorwaarden overwegen om met het project verder te gaan. Reden voor het college om het project ‘De Eenvoud’ in haar huidige vorm te beëindigen.

Het college laat het aan de organisatoren over of zij nog mogelijkheden zien om het project op een meer bescheiden schaal door te zetten. In dat geval kan er sprake zijn van een doorstart, binnen het kader van het beleid voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Wanneer inderdaad tot een doorstart wordt besloten, wordt hiervoor een alternatieve locatie in Noorderplassen-West gezocht. Op deze manier kan de aanvankelijk aangewezen locatie voor andere initiatieven worden gebruikt.

De prijsvraag ‘De Eenvoud’ had tot doel een voorbeeldproject te realiseren, zoals ook de projecten ‘Fantasie’ en ‘Realiteit’ voorbeeldprojecten zijn. Het ging erom een vrijstaand huis te ontwerpen met eenvoud als leidend motief. Buiten veiligheid en gezondheid waren er vooraf geen restricties aan de ontwerpen. Om de financiële drempel voor het bouwen laag te houden, ook voor starters, is gestreefd naar een lage bouwsom (€ 120.000, excl. Btw) en is de laagste grondprijs (€ 240,-/m2) gehanteerd.
Provincie:
Tag(s):