dinsdag, 16. september 2008 - 21:48

Project Schoolzone failliet

Epe

Het project Schoolzone Nederland maakt verkeersdeelnemers er op attent dat men een school nadert. Dit gebeurt door bebording en voorlichting.De organisatie die het project begeleidt is failliet. De gemeente heeft daarom inmiddels contact gezocht met een vergelijkbare organisatie om het project opnieuw op te starten.

De gemeente hoopt zo op afzienbare termijn veilige schoolzones te realiseren.

In het voorjaar van 2008 heeft B&W een convenant met Schoolzone Nederland afgesloten, waarin de afspraken zijn vastgelegd. Volgens de planning zou het project met het nieuwe schooljaar (september 2008) starten. Verkeersouders waren zonder meer positief over het project.

Vervolgens heeft de gemeente Epe geprobeerd werkafspraken te maken met Schoolzone Nederland om het project tijdig uit te voeren. Het was lang niet mogelijk om contact te krijgen met de organisatie en uiteindelijk werd duidelijk dat Schoolzone Nederland failliet verklaard was. Even was er sprake van een doorstart, maar ook dit bleek niet het geval. Daarna is de gemeente opzoek gegaan naar een oplossing en voert in oktober 2008 gesprekken met een andere organisatie voor het opnieuw starten van het project.
Provincie:
Tag(s):