donderdag, 2. oktober 2008 - 1:36

Project Special Heroes wint Onderwijsprijs

Ede

Het project Special Heroes, een sportstimuleringsproject voor kinderen met een handicap, heeft de Edese onderwijsprijs gewonnen. Wethouder Evert van Milligen van Onderwijs reikte woensdagmiddag 1 oktober tijdens de Edese Onderwijsdag in het Pallas Athene college de prijs uit aan de scholen De Wegwijzer en De Toekomst, die het project uitvoeren.

De onderwijsprijs bestaat uit een cheque van € 6.000 en een bronzen beeldje.

De Wegwijzer en De Toekomst zijn cluster 3 scholen. Zij verzorgen onderwijs aan meervoudige, verstandelijke en lichamelijk gehandicapte kinderen die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Het sportstimuleringsproject Special Heroes wordt op beide scholen uitgevoerd.

Het project laat leerlingen met een beperking in de leeftijd van 6 tot 20 jaar ervaren hoe leuk sport en bewegen kunnen zijn. Op beide scholen zijn de volgende sporten aan de leerlingen aangeboden: judo, kickboksen, voetbal, dansen en atletiek.

Deze sporten zijn eerst binnen de scholen aangeboden tijdens de reguliere schooltijden. De lessen worden gegeven door trainers van de betrokken sportclubs. De leerlingen kunnen zes weken met een sport kennismaken, daarna wordt de sport opgenomen in het naschoolse aanbod. De leerlingen kunnen dan op vrijwillige basis op school verder gaan met de sport. Na enige tijd wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om binnen de vereniging met de sport van hun keuze verder te gaan.

In Ede heeft deze opzet ertoe geleid dat er verschillende g-teams (gehandicapten-teams) zijn ontstaan. Zo is er bij atletiekclub Climax op donderdagmiddag een groep van jongeren van De Toekomst bezig die er naar hartelust sporten. Club Physique bood dit jaar op woensdagmiddag een uur aan voor meisjes die wilden dansen. Bij voetbalvereniging DTS is een groep zeer moeilijk lerende kinderen begonnen in een speciaal team. Een g-voetbalteam voor die leeftijd is zeer uniek in Nederland.

Dit schooljaar zijn er plannen om een start te maken met een nieuwe dansgroep en een judogroep.. Ook bestaan er plannen om in Ede Sportmix op te zetten. Dit zijn sportactiviteiten voor jongeren waarbij het nog niet lukt om door te stromen naar een reguliere vereniging.
Ook het Sportbureau van ROC A12 en de Toon Hermansschool waren genomineerd voor de onderwijsprijs. Wethouder Van Milligen prees ook deze genomineerden met hun inzending. De jury koos uiteindelijk voor Special Heroes omdat de gemeente Ede het belangrijk vindt dat ook gehandicapten sporten.

De Onderwijsdag werd door ongeveer 150 mensen uit het Edese onderwijs bezocht. Het thema van deze tweejaarlijke studie- en ontmoetingsdag was Onderwijs en Bewegen. De deelnemers konden diverse workshops over dit onderwerp volgen.
Provincie:
Tag(s):