vrijdag, 25. april 2008 - 20:30

Projectovereenkomst Stichting Almere Kennisstad/ Innovatiefonds

Almere

De provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben de projectovereenkomst “Stichting Almere Kennisstad/Innovatiefonds� getekend. Met het tekenen van de overeenkomst komt een bedrag van € 6.375.000,- beschikbaar van de provincie Flevoland uit het Investeringsprogramma Flevoland - Almere (IFA), bestemd voor projecten o.a. op het gebied van kenniseconomie/ICT.

In 2001 is het programma Almere Kennisstad opgezet om de economische en sociale ontwikkeling van Almere met behulp van ICT te bevorderen en ICT toegepast te krijgen in de verschillende sectoren van de samenleving. Ook heeft het programma tot doel de positie van Almere in Nederland en in het bijzonder in de Noordvleugel van de Randstad te versterken.

Vanuit het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA) wordt nu een projectbedrag ad € 6.375.000,- voor de periode 2007 – 2010 beschikbaar gesteld. Met de financiële bijdrage van de provincie Flevoland kunnen nieuwe projecten worden opgespoord, aangejaagd en ontwikkeld.

Vooruitlopend op de definitieve projectovereenkomst heeft Almere Kennisstad vanaf 1 januari 2007 verschillende van deze nieuwe projecten geïnitieerd en ontwikkeld. Zo is ten behoeve van het instituut voor diensteninnovatie (ExSer - Excellentie in Service) een aanvraag gedaan bij de Rijksregeling Pieken in de Delta van het Ministerie van Economische Zaken. Van de totale IFA-bijdrage is maximaal € 2 miljoen gereserveerd voor de co-financiering van ExSer.

Ook is er in het kader van deze regeling maximaal € 2 miljoen gereserveerd voor de co-financiering van het Turing Instituut Almere, een vooraanstaand wetenschappelijk instituut op het gebied van kunstmatige intelligentie toegepast in de levenswetenschappen.

Dit is de tweede projectovereenkomst in dit IFA-kader, in december 2007 werd het International New Town Institute (INTI) als eerste getekend.
Provincie:
Tag(s):