woensdag, 25. juni 2008 - 9:44

Prostituees versterken en verzelfstandigen

Amsterdam

Het college van B&W heeft ingestemd met de notitie ‘Prostituee V/M Amsterdam, weerbaar en zelfstandig’. Met dit besluit wil de gemeente de positie van prostituees in Amsterdam versterken.

Prostitutie is geen gewone branche en is kwetsbaar voor uitbuiting en mensenhandel. Elke vorm van dwang moet uitgesloten worden.

Prostituees moeten meer zelfstandig en onafhankelijk kunnen werken. De gemeente gaat toezichthouders inzetten om meer toezicht en controle op de werkplekken van prostituees te houden. Om misstanden verder terug te dringen en de arbeidspositie te verbeteren worden extra voorwaarden gesteld in de exploitatievergunning. Het Prostitutie & Gezondheidscentrum krijgt een spilfunctie en opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel worden uitgebreid.
Provincie:
Tag(s):