woensdag, 10. december 2008 - 9:55

Prostitutie Hardebollenstraat voorbij

Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft de panden aan de Hardebollenstraat 1, 8 en 13 gekocht. Met het tekenen van het koopcontract is er definitief een einde gekomen aan prostitutie in deze drie panden in de Breedstraatbuurt.

De aankoop van de panden is een van de ruim twintig acties uit het 'Plan van Aanpak straatmanagement Breedstraatbuurt'. Dit plan, dat op 21 oktober 2008 door het college is aangenomen, is een verzameling van maatregelen die moet zorgen voor een beter woon- en leefklimaat in de Breedstraatbuurt.

Met deze aankoop zet de gemeente een belangrijke stap in het vergroten van de leefbaarheid in het gebied. De drie, inmiddels leegstaande, panden in de Hardebollenstraat waren de bewoners, de wijkraad en de gemeente al lange tijd een doorn in het oog. De aankoop door de gemeente leidt er, samen met een wijziging van het bestemmingsplan, toe dat de panden een nieuwe bestemming kunnen krijgen. De komende tijd wordt er onderzoek gedaan naar de beste bestemming voor de panden. De straatmanager neemt in ieder geval zijn intrek in een van de panden van de Hardebollenstraat.
Provincie:
Tag(s):