donderdag, 29. mei 2008 - 9:55

Provinciale wedstrijd Poorten naar Friesland groot succes

Meer dan 350 aanmeldingen heeft de provincie Friesland ontvangen van vormgevers, architecten en kunstenaars voor inspirerende ideeën voor markeringen bij de hoofdtoegangswegen van Friesland. De markeringen zijn bedoeld om de identiteit van Friesland te versterken en Friesland bij binnenkomst meteen te ‘beleven’.

“We zijn blij verrast�; zegt Anita Andriesen “ zoveel aanmeldingen van architecten, kunstenaars en vormgevers maar ook van studenten, reclamebureaus, beeldhouwers en zelfs van een keramist. Ze komen ook nog een overal vandaan, van Oud-Beijerland tot aan Burum, maar zelfs uit het buitenland hebben we tien aanmeldingen gekregen. Uit Friesland zelf zijn 90 inschrijvingen gekomen.�

Ze moeten passen bij de verschillende locaties; de A7 bij Drachten en de Afsluitdijk, de A6 bij Lemmer en de A32 bij Wolvega. Tot 8 mei kon men zich inschrijven. Tot 8 juni kunnen de ontwerpen worden ingediend. Vervolgens zal de jury, onder voorzitterschap van Siebolt Hartman, oud-burgemeester van Sneek en voorzitter van de Provinsjale Kommisje Kritebelied een voordracht doen voor de winnende ontwerpen. Er zijn vier geldprijzen verbonden aan deze prijsvraag: € 12.000, € 9.000, € 6.000, € 3.000.
Provincie:
Tag(s):