donderdag, 4. december 2008 - 20:37

Provincie draagt twee miljoen bij aan IJsselmeer-ziekenhuizen

Lelystad

Provinciale Staten hebben donderdagavond 4 december ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 2 miljoen euro bij te dragen aan de IJsselmeerziekenhuizen. Daarmee maakt de provincie Flevoland een doorstart mede mogelijk.

Tijdens de laatste onderhandelingsronde met de verschillende stakeholders, exact een week geleden, heeft de provincie aangegeven een doorstart financieel te willen ondersteunen.

Gedeputeerde John Bos: ‘Het is van groot belang om ook in Noordelijk en Oostelijk Flevoland voldoende, goede ziekenhuiszorg beschikbaar te hebben. Bovendien kan nu een aanzienlijk aantal arbeidsplaatsen behouden blijven. Daarom hebben wij als Gedeputeerde Staten voorgesteld een financiële bijdrage te leveren. We zijn erg verheugd dat Provinciale Staten dat voorstel ondersteunen. IJsselmeerziekenhuizen kunnen nu bouwen aan een nieuwe toekomst.’

Diverse overheden dragen bij
De gemeente Lelystad levert eveneens een bijdrage van 2 miljoen euro, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 4 miljoen euro.

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft een voorstel om 1,5 miljoen euro bij te dragen, afgewezen. De IJsselmeerziekenhuizen en zorgverzekeraar Achmea dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit een aanvraag in voor balanssteun van rond de 15 miljoen euro.

Beste kansen
Het businessplan van de MC Groep biedt naar de mening van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen en de stakeholders de beste kansen voor het behoud en de mogelijk verdere ontwikkeling van het aanbod aan medische zorg in Noordelijk en Oostelijk Flevoland.

In het plan zijn nagenoeg alle elementen terug te vinden uit het rapport van de Commissie Lodewick, zoals poliklinische voorzieningen in Dronten, Urk en Emmeloord.
Provincie:
Tag(s):