maandag, 24. november 2008 - 21:57

Provincie Flevoland gaat reistijden meten

Lelystad

De provincie Flevoland gaat de reistijden van het autoverkeer en het openbaar vervoer meten. Daarmee wil de provincie meer inzicht krijgen in de doorstroming van het verkeer op de belangrijkste verbindingen.

Een aantal automobilisten en OV-reizigers wordt uitgenodigd aan dit onderzoek mee te doen.

Ten behoeve van het onderzoek onder weggebruikers worden er langs een aantal wegen in Flevoland kentekens geregistreerd. Automobilisten die vaak over een bepaald traject rijden, krijgen een vragenlijst thuisgestuurd met onder meer de vraag om deel te nemen aan dit onderzoek.

Uit de aanmeldingen wordt vervolgens een aantal personen geselecteerd, dat mee wil doen. De deelnemers aan het onderzoek krijgen een complete smartphone met navigatiesysteem tot hun beschikking die ze ook privé mogen gebruiken.

Via de GPS in het apparaat is het mogelijk om de reistijden te volgen. Het onderzoek wordt in opdracht van Provincie Flevoland uitgevoerd door ARS Traffic & Transport Technology. Rijkswaterstaat is partner en verleent medewerking aan dit onderzoek.

Het kentekenonderzoek vindt plaats in de periode van 25 november tot en met 19 januari. De provincie benadrukt dat de metingen tijdelijk van aard zijn en alleen de kentekens van de passerende personenauto’s registreren.

Gereden snelheden, het aantal personen in een auto, de kleur of het type van het voertuig en het automerk zijn niet relevant en worden niet gemeten. Automobilisten die een aantal keren per week in de regio op één of meer van de trajecten rijden, kunnen na de kentekeninventarisatie een uitnodiging verwachten om deel te nemen aan het onderzoek. Het kentekenonderzoek loopt tot en met januari. Het reistijdenonderzoek loopt in ieder geval tot 2012.

Naast de reistijden over de weg gaan ieder kwartaal ook reistijdmetingen plaatsvinden in het openbaar vervoer. Vanaf een woonlocatie wordt door ARS de route naar het werk afgelegd met het openbaar vervoer (OV). Ook de reistijd met de fiets of te voet naar een bushalte of treinstation telt hierbij mee. Zo kan zo goed mogelijk de gemiddelde reistijd van deur-tot-deur worden bepaald.

Inzicht in bereikbaarheid
Door regelmatig de trajectsnelheden op de belangrijkste regionale verbindingen te meten, wordt de ontwikkeling van de bereikbaarheid over de weg in Flevoland zichtbaar. Door op dezelfde trajecten reistijdmetingen te houden in het openbaar vervoer kan de reistijd per auto worden vergeleken met het openbaar vervoer alternatief.
Provincie:
Tag(s):