woensdag, 11. juni 2008 - 12:23

Provincie Fryslân steunt de stichting Sonneboatrace

Leeuwarden

De provincie Fryslân stelt een overbruggingssubsidie van € 150.000, - beschikbaar voor de Zonnebootrace. Deze subsidie is bedoeld om de voorbereidingen voor de race niet te vertragen nu een van de hoofdsponsoren zich deels heeft teruggetrokken. De verwachting is dat de Zonnebootrace alsnog voldoende sponsorgeld krijgt om de race zelf te kunnen bekostigen. “ Dit prachtige evenement moet gewoon doorgaan en daarom schieten we als provincie de stichting te hulp. Als Fryslân gaan we voor een duurzame toekomst. De zonnebootrace is een evenement dat laat zien dat duurzaamheid leuk, leerzaam en innovatief is. Ook komt er veel werkgelegenheid uit voort�; zo zegt gedeputeerde Anita Andriesen.

De provincie maakt met deze overbruggingssubsidie een duidelijk statement dat zij initiatieven die zorgen voor een duurzaam Fryslân van harte ondersteunt. De provincie betreurt het dat dit gat is ontstaan. De stichting Sonneboatrace werkt er nu hard aan om het ontstane financiële gat te dichten en gaat er vanuit dat de overbruggingsubsidie terug wordt betaald aan de provincie.

De Zonnebootrace groeit in het tweede jaar uit naar een evenement van rond de 50 boten en een internationaal deelnemersveld. In het eerste jaar deden er 26 boten mee aan de Zonnebootrace.
Provincie:
Tag(s):