donderdag, 3. juli 2008 - 9:13

'Provincie gaat haltes Zuidtangent lijn 310 aanpakken'

Haarlem

In antwoord op schriftelijke vragen van PvdA-Statenlid Gohdar Massom gaf de provincie Noord-Holland aan in gesprek te zullen treden met gemeente Haarlemmermeer en stadsregio Amsterdam om de mogelijkheid van de aanleg van halte Toolenburg-(winkel)centrum te bespreken.

Begin juni jl. attendeerde Gohdar Massom het provinciebestuur op de onduidelijkheid over het aantal en locaties van haltes lijn 310 in Toolenburg. Ook bracht hij de wens van de inwoners van Toolenburg en het belang van de aanleg van een halte in winkelcentrum Toolenburg naar voeren.

Volgens de provincie worden voor HOV-lijn 310 (Nieuw-Vennep – Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam Zuid) in Toolenburg twee haltes aangelegd, namelijk de halte Toolenburg Zuid ter hoogte van de Rosa Spierstraat en de halte Mary Zeldenruststraat in Toolenburg Oost.

In het oorspronkelijke plan was wel een halte bij het winkelcentrum gepland. Het oude plan was namelijk om de Zuidtak van de Zuidtangent rechtdoor te trekken en direct aan te laten sluiten op het Kerntraject. Dit plan is niet doorgegaan vanwege gemeentelijke argumenten.

Voor dit plan zouden parkeerplaatsen bij het winkelcentrum en een park opgeofferd moeten worden. Tevens was er een angst van de lokale ondernemers parkeerruimte te verliezen aan Schipholreizigers. Op basis van deze gemeentelijke bezwaren is besloten tot het uitvoeren van het huidige ontwerp, waarbij de Zuidtak aansluit op de bestaande busbaan voor het onderliggende busnet richting de Hoofdvaart.

In het antwoord zegt de provincie voorstander te zijn van haltes op plekken dichtbij belangrijke herkomsten/ bestemmingen van reizigers en van een goede verbinding tussen Nieuw-Vennep en Haarlem. In dat kader gaat de provincie graag opnieuw de besprekingen aan met de Stadsregio Amsterdam / de gemeente Haarlemmermeer.

In reactie op de opmerkingen van de Venneper Massom over de slechte kwaliteit van de haltes in lijn 310 in de wijk Getsewoud in Nieuw Vennep, reageerde de provincie dat de huidige abri’s in 2009 vervangen zullen worden door hoogwaardig openbaar vervoer haltes (HOV).

Daarnaast zal de provincie op korte termijn in gesprek treden met de gemeente Haarlemmermeer om voldoende fietsenstallingplaatsen te realiseren. De provincie zegt tevens toe de vertragingen bij verkeerslichten zo veel mogelijk te zullen reduceren.

De bussen melden zich in via een KAR-systeem, waarbij lijn 310 voorrang zal krijgen. De verwachting is dan ook dat na de volledige ingebruikname van de Zuidtak de VRI en de HOV-bussen op elkaar zijn afgestemd. Het inregelen van de VRI zal zonodig kunnen worden aangepast.

Statenlid Massom zegt tevreden te zijn met de toezeggingen van de provincie. Hij hoopt wel dat de toezeggingen zo snel mogelijke omgezet worden in acties!
Provincie:
Tag(s):