woensdag, 17. september 2008 - 20:15

Provincie geeft 800.000 euro voor hulpverlening

Zeeland

De Provincie Zeeland geeft een bedrag van 800.000 euro aan hulpverlenende organisaties in de getroffen rampgebieden in Myanmar en China. De hulporganisaties ontvangen de cheque vrijdag 19 september uit handen van Commissaris van de Koningin Karla Peijs, voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten.

Het provinciaal bestuur voelt zich betrokken bij de slachtoffers van de natuurrampen van mei dit jaar in Azië. De gevolgen van de rampen zijn enorm. De aardbeving van 12 mei in China heeft aan bijna 70.000 mensen het leven gekost. Er zijn bijna 400.000 gewonden en 18.000 personen worden nog vermist.

De cycloon Nargis die op 3 mei in Myanmar voorbij raasde, zorgde naar schatting voor ruim 130.000 doden en vermisten. In totaal zijn 1,5 tot 2,5 miljoen inwoners door de cycloon getroffen omdat de bevolking veel moeilijkheden ondervindt door de enorme stijging van voedselprijzen.

De Provincie wil, op initiatief van de SP-fractie in Provinciale Staten, een bijdrage leveren aan de noodhulpverlening in bovengenoemde gebieden door het beschikbaar stellen van 800.000 euro.

Van het bedrag gaat 500.000 euro naar Artsen zonder Grenzen voor noodhulp in de getroffen gebieden in zowel Myanmar (€ 300.000) als China (€ 200.000).

Een bedrag van 250.000 euro gaat naar het Consortium of Dutch Ngo's (CDN), een samenwerkingsverband van Red een Kind, Woord en Daad en ZOA-Vluchtelingenzorg. Het consortium richt zich op voedselzekerheid door het beschikbaar stellen van onder meer handtractoren, zaaigoed en het bouwen van opslagplaatsen voor voedsel.

Stichting Internationale Kinderhulp Nederland ontvangt een bedrag van 50.000 euro om een ICC kinderdorp op te zetten of uit te breiden.
Provincie:
Tag(s):