woensdag, 8. oktober 2008 - 16:21

Provincie geeft bijdrage voor restauratie Martinustoren

Gennep

De Provincie Limburg heeft een bedrag van €106,775,- beschikbaar gesteld voor de restauratie van de monumentale Martinustoren in Gennep.

De Martinustoren heeft deel uitgemaakt van een kerk die ca. 1870 is gebouwd in neogotische stijl. De kerk heeft in de tweede wereldoorlog zware schade opgelopen. Herstel bleek te kostbaar, men heeft de keuze gemaakt voor nieuwbouw op een andere locatie. De kerk is gesloopt, de toren bleef staan en is aan de gemeente verkocht.

De technische staat is langzaam maar zeker verslechterd. Houtaantasting en stormschade hebben de stabiliteit van de spits ernstig ondermijnd. Begin 2003 is dan ook een stalen noodconstructie aangebracht om erger te voorkomen. Dit vormt de aanloop naar algehele restauratie. De toren krijgt een toeristische functie.

De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten heeft de restauratie van de toren begroot op € 1.067.753,-. De Provincie neemt hier tien procent van voor haar rekening, evenals de gemeente.
Provincie:
Tag(s):