vrijdag, 25. april 2008 - 15:33

Provincie Groningen sluit financieel jaar positief af

Groningen

Het afgelopen jaar heeft de provincie Groningen € 425,4 miljoen in Groningen geïnvesteerd. De grootste uitgaven zaten in de programmaonderdelen Bereikbaar Groningen (mobiliteit en infrastructuur), Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur en Schoon/veilig Groningen. De provincie Groningen sluit het jaar 2007 met een positief saldo van € 5,5 miljoen.

Aan Bereikbaar Groningen gaf de provincie in 2007 € 124,7 miljoen uit. De terreinen Welzijn, sociaal beleid, jeugdzorg, cultuur waren goed voor
€ 69,1 miljoen. De uitgaven voor Schoon/veilig Groningen waren € 30,3 miljoen.

Het positieve resultaat van € 5,5 miljoen is grotendeels te danken aan het dividend van Essent. Dit viel vanwege de verkoop van Essent Kabelcom hoger uit dan verwacht. Grootste tegenvaller is de € 9 miljoen die de provincie Groningen in 2008 aan het Rijk moet betalen om bij te dragen aan haar uitvoeringsagenda.

Het college van Gedeputeerde Staten legt op 21 mei aanstaande verantwoording af aan de Provinciale Staten over het gevoerde beleid in 2007.

De provincie heeft net als voorgaande jaren een goedkeurende accountantsverklaring gekregen voor de rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening. Dit betekent dat de beslissingen over de provinciale middelen volgens de geldende regels zijn genomen en accuraat in het jaarverslag zijn verwerkt.
Provincie:
Tag(s):