woensdag, 23. januari 2008 - 21:28

Provincie haalt gelijk bij Raad van State inzake Milieuverordening

Maastricht

De Raad van State heeft Provinciale Staten van Limburg in het gelijk gesteld in hun beroepsprocedure tegen het Koninklijk Besluit tot vernietiging van artikel 5.10 uit de Provinciale Milieuverordening (PMV). Dit artikel bepaalde dat lawaaitoestellen, zoals motorzagen, drilboren of hakselaars niet gebruikt mogen worden in aangewezen stiltegebieden. Op voorstel van onder andere toenmalig minister Sybilla Dekker van VROM, werd het artikel in december 2006, door een Koninklijk Besluit vernietigd. De Raad van State heeft dit besluit vandaag teruggedraaid.

Het PMV-artikel was bedoeld voor alle Limburgse stiltegebieden. Het Rijk oordeelde dat het effect hiervan was, dat de NIMBY-procedure (Not In My Backyard) voor de kap van de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken ten behoeve van de NAVO-basis Geilenkirchen werd doorkruist. Om deze reden vernietigde de Kroon in december 2006 het artikel. Het Provinciebestuur vond de motivering van het vernietigingsbesluit van meet af aan ‘gekunsteld’.

De Raad van State oordeelt dat het NIMBY-besluit zich enkel richtte op vrijstelling van de bestemmingsplannen en niet op besluitvorming op het gebied van milieu. Nu dit achterwege is gebleven had Defensie alsnog ontheffing van de PMV kunnen vragen bij de gemeente Onderbanken. Aangezien het Rijk beide wegen niet benut heeft, kon het vernietingsbesluit geen stand houden.
Provincie:
Tag(s):