donderdag, 21. februari 2008 - 9:42

Provincie investeert 18 miljoen euro in povinciaal wegennet

Maastricht

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben besloten een extra bedrag van € 18 miljoen beschikbaar te stellen voor het versneld uitvoeren van een aantal herinrichtingen op het provinciale wegennet. Hiermee wordt een belangrijke extra impuls gegeven om de leefbaarheid en veiligheid op provinciale wegen te verbeteren. Het gaat ondermeer om de reconstructie van de provinciale wegen in de bebouwde kom van Milsbeek, Stramproy, Vilt, Berg en Terblijt en Lemiers.

Gedeputeerde Noël Lebens van het programma ‘Investeren in steden en dorpen’ stelde deze inhaalslag voor nadat hij constateerde dat reconstructie werkzaamheden aan het provinciale wegennet duurder zijn geworden, terwijl het budget nagenoeg gelijk is gebleven. “De Provincie kan jaarlijks steeds minder projecten uitvoeren: plannen worden door geldgebrek verder vooruit in de tijd geschoven. Dat vind ik een hoogst onwenselijke situatie. Met deze inhaalslag zorgen we er voor dat in de periode tot 2011 een negental projecten éxtra wordt uitgevoerd,� aldus gedeputeerde Lebens.

Er is gekozen om de projecten binnen de bebouwde kom die nog op de plank lagen te versnellen. Dit om de overlast die het verkeer op doorgaande wegen veroorzaakt zoveel mogelijk te beperken. Door de herinrichting van deze trajecten worden niet alleen de wegen veiliger, maar verbetert ook het comfort voor fietsers en voetgangers. Daarbij wordt de economische functie die een provinciale weg meestal heeft, niet uit het oog verloren.

De Provincie is momenteel bezig met de voorbereiding van de verschillende projecten. De uitvoering staat voor 2010 en 2011 op de planning. De bewoners zullen hierover tijdig worden geïnformeerd en krijgen uiteraard gelegenheid tot inspraak.
Provincie:
Tag(s):