maandag, 4. februari 2008 - 11:23

Provincie kapt 56 bomen in district Oost

Utrecht

In opdracht van de provincie Utrecht wordt in de tweede week van februari begonnen met het kappen van 56 bomen langs provinciale wegen in district Oost. Ter compensatie worden er ook nieuwe bomen geplant.
Reden van de kap is de slechte staat waarin de bomen verkeren. Deze slechte staat vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid.

De toestand van de bomen langs de Utrechtse provinciale wegen wordt regelmatig gecontroleerd. Door ouderdom of door aantasting van een schimmel of insect kan een boom zijn stabiliteit verliezen. Bij een rukwind, zoals afgelopen maand is voorgekomen, bestaat de kans dat zo’n boom wordt losgerukt of dat er zware takken breken uit de kruin. De boom, of delen ervan kunnen dan op de rijbaan terecht komen met alle gevaren van dien.

Bij twijfel over de toestand van de (soms oude) bomen laat de provincie een nader onderzoek uitvoeren door een adviesbureau. Op basis van de nu ter beschikking staande informatie heeft de provincie besloten tot het kappen van 56 bomen.
Provincie:
Tag(s):