dinsdag, 20. mei 2008 - 10:13

Provincie kiest voor Groene Hart gemeente

Breukelen

Provinciale Staten hebben in de vergadering van 19 mei ingestemd met het herindelingsadvies dat moet leiden tot één grote Groene Hart gemeente met de werknaam ‘Vecht en Venen’. De meningen over het voorstel waren verdeeld, maar een meerderheid van de politieke partijen kon zich in het voorstel vinden om De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen samen te laten gaan.

Het advies wordt nu gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die er een wetsvoorstel van maakt. Dit wetsvoorstel wordt vervolgens, na instemming van het Kabinet, voorgelegd aan de Tweede- en Eerste Kamer. Wanneer de Tweede- en Eerste Kamer instemmen met de voorgestelde herindeling kan deze per 1 januari 2010 van kracht zijn.
Provincie:
Tag(s):