dinsdag, 22. januari 2008 - 19:38

Provincie Limburg wint inspiratieprijs

Maastricht

De Provincie Limburg heeft met het zogenoemde vlindermodel de Parel van Publieke Professionaliteit 2007 gewonnen. Deze prijs is haar toegekend in het kader van de nationale debatcyclus 'Slimmere en Betere Overheid'. Het vlindermodel is het Limburgse antwoord op verschillende ontwikkelingen op het vlak van toezicht en handhaving en de roep van bedrijven en burgers om een eenduidige en integrale aanpak.

Het model gaat uit van de inrichting van drie handhavingssteunpunten (in Elsloo, Roermond en Venray). Van daaruit vindt in de nabijheid van bedrijven en burgers het toezicht op handhaving plaats. Dit gebeurt gebiedsgericht en in samenwerking met gemeenten en andere handhavingspartners, waardoor de toezichtlast voor bedrijven afneemt. De steunpunten vormen de frontoffices. De backoffices in Maastricht en Heerlen leveren ondersteuning op het vlak van bedrijfsvoering en specialistische functies, waaronder de provinciale meetdienst.

Binnen het steunpunt Elsloo is het toezichtloket Chemelot gesitueerd. Daar werken acht overheden samen: Ministerie van VROM, Arbeidsinspectie, Provincie Limburg, gemeente Sittard-Geleen, Brandweer, Rijkswaterstaat en Waterschap Roer en Overmaas. Het toezicht op de site Chemelot wordt binnen het steunpunt gecoördineerd.

De jury kon kiezen uit negen genomineerde projecten. Zij koos het project van de Provincie Limburg als meest vooruitstrevend en vernieuwend project. Op het certificaat dat werd uitgereikt staat dat de prijs is toegekend omdat het vlindermodel praktisch is en zichzelf al heeft bewezen.
Provincie:
Tag(s):