maandag, 14. april 2008 - 12:03

Provincie pakt reclameborden langs N242 en N244 aan

Purmerend

Handhavers van de provincie Noord-Holland gaan in de maanden mei en juni de strijd aan met illegale reclameborden langs de N242 en de N244. Overtreders van de provinciale Landschapsverordening riskeren een proces verbaal en een flinke dwangsom. Doel is om verrommeling van het Noord-Hollandse landschap tegen te gaan.

De provinciale wegen N242 en N244 worden geplaagd door een wildgroei aan reclameborden, die ook veel inwoners van de regio een doorn in het oog zijn. De borden zijn in strijd met de provinciale landschapsverordening, die als doel heeft landschappelijke gebieden buiten de bebouwde kommen te beschermen tegen ontsierende opschriften, afbeeldingen en woonschepen.
De N242 loopt van Alkmaar tot en met Wieringermeer en de N244 van Edam-Volendam tot Alkmaar.

Proces verbaal en dwangsom
Overtreders hebben nog tot mei de tijd om zelf de borden te verwijderen. Doen zij dat niet dan volgt een officiële brief waarin wordt vastgelegd dat zij in overtreding zijn. Als hierna alsnog geen actie wordt ondernomen, zal de provincie via strafrechterlijke weg (proces verbaal) of bestuursdwang (dwangsom) alsnog een einde maken aan de situatie. De dwangsom kan gemakkelijk oplopen tot enkele honderden euro’s per week en kan aan zowel de eigenaar van het perceel, als ook aan het bedrijf dat vermeld staat op de reclame-uiting, opgelegd worden.

Gedeputeerde Peter Visser van de provincie Noord-Holland hoopt dat het niet zover hoeft te komen: “ons doel is het tegengaan van de verrommeling van het Noord-Hollandse landschap, niet het uitdelen van boetes. Ik hoop dan ook dat overtreders na het lezen van dit bericht uit eigen beweging de illegale borden weghalen.�

Ontsierend én gevaarlijk
Sinds Provinciale Staten in 2005 de Landschapsverordening hebben vastgesteld, zien handhavers van de provincie scherp toe op de naleving hiervan. Met het opstellen van regels voor het plaatsen of aanbrengen van opschriften (borden) in het landschap, wil de provincie het aanzicht van het Noord-Hollandse landschap beschermen. Daarnaast leiden reclame-uitingen soms ook automobilisten af, waardoor de verkeersveiligheid in het gedrang komt. De verordening is alleen van kracht in het landelijk gebied buiten de bebouwde komgrenzen.

Ontheffing verordening
Reclame-uitingen in het landschap zijn onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan, maar hiervoor moet een ontheffing worden aangevraagd. Die wordt alleen verleend als een opschrift bedrijfs- of locatiegebonden is. Ook moeten de kleuren of vorm van het object in harmonie zijn met de omgeving. Meer informatie over de Landschapsverordening is te vinden in de productencatalogus.
Provincie:
Tag(s):