maandag, 15. december 2008 - 22:33

Provincie peilt mening Limburgers

Maastricht

Ook dit jaar voert de Provincie Limburg weer een Bevolkingsonderzoek Limburg (BOL) uit. De burgers van de Provincie Limburg krijgen via het invullen van een vragenlijst de gelegenheid om aan te geven wat zij van de Provincie vinden en verwachten. De vragen hebben betrekking op de vijf programma's die in deze coalitieperiode door GS zijn vastgesteld.

Om als Provincie Limburg het werk voor de inwoners van de provincie goed te kunnen doen, wil de Provincie weten wat er leeft onder de inwoners. Een van de instrumenten die de Provincie daarvoor inzet is het Bevolkingsonderzoek Limburg (BOL). Met dit onderzoek kan de Provincie Limburg de inwoners van Limburg vragen wat zij belangrijk vinden voor de provincie en wat zij van de Provincie verwachten.

Het BOL bestaat uit een vragenlijst met vragen over allerlei beleidsterreinen waarin de Provincie Limburg werkt, en waarin de Provincie probeert de zaken zo goed mogelijk voor de burger in orde te brengen. Een groot aantal inwoners van Limburg ontvangt deze vragenlijst.

Alle andere bewoners van Limburg die een steentje willen bijdragen aan de toekomst van Limburg kunnen de vragenlijst tot en met 23 december aanstaande invullen op www.limburg.nl. De antwoorden worden anoniem verwerkt en de onderzoeksresultaten worden in het voorjaar van 2009 in het Bevolkingsonderzoek Limburg 2009 gepubliceerd.
Provincie:
Tag(s):