vrijdag, 7. maart 2008 - 12:22

Provincie steunt bibliotheken

Heemstede

De samenwerkende bibliotheken krijgen ruim € 350.000 euro van de provincie Noord-Holland voor uitbreiding van hun collectie. Vanwege hun fusie krijgen de bibliotheken van Heemstede en Haarlem een subsidie van € 20.000.

Met de subsidie geeft de provincie Noord-Holland een extra impuls aan de samenwerking van Noord-Hollandse bibliotheken op het gebied van collectiebeleid. Het doel is dat Noord-Hollanders gebruik kunnen maken van een zo breed mogelijk aanbod. Door samenwerking op collectiegebied krijgen alle Noord-Hollandse burgers toegang tot een meer uitgebreide collectie dan wanneer ze alleen maar gebruik maken van de collectie van de eigen bibliotheek.

Op basis van een collectieplan dat de samenwerkende bibliotheken (SOOB) hebben ingediend verstrekt de provincie in het kader van het bibliotheekbeleid € 357.600,-. Hiermee worden speciale boeken, databestanden en andere media aangeschaft.

De Stadsbibliotheek Haarlem en de gemeentelijke Openbare Bibliotheek Heemstede gaan dit jaar verzelfstandigen en fuseren. De provincie Noord-Holland verleent de gemeente Haarlem een subsidie van € 20.000,- voor de kosten in verband met het samenvoegen van de geautomatiseerde bibliotheek- en klantensystemen van de bibliotheken Haarlem en Heemstede.

De provincie stimuleert de vorming van basisbibliotheken waar meerdere gemeenten aan deelnemen.
Provincie:
Tag(s):