donderdag, 18. september 2008 - 22:34

Provincie stimuleert werk in zorgsector met 200.000 euro

Kerkrade

Gedeputeerde van de Provincie Limburg, Odile Wolfs, zal vrijdag 19 september de eerste (Stimu)leerbonnen uitreiken aan werklozen die gaan werken in de zorg. Dat gebeurt bij Zorggroep Meander in Kerkrade. Een (Stimu)leerbon is een bonus van € 250,- die wordt verstrekt als tegemoetkoming in de opleidingskosten en de daarbijbehorende onkosten voor mensen die in de zorg aan de slag willen. In totaal zijn er 800 van deze bonnen beschikbaar tot 1 mei 2009.

Het project (Stimu)leerbonnen is een initiatief van de Provincie Limburg. Het is één van de vijf prioritaire projecten uit de nota ‘Versterking sociale infrastructuur’ die op 15 december 2006 door Provinciale Staten is vastgesteld. Parkstad Limburg en de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen voeren het project uit in nauwe samenwerking met het CWI. Zij worden daarbij gefaciliteerd en geadviseerd door de Stichting Stimulansz. De (Stimu)leerbonnen zijn een aanmoediging voor mensen die concrete stappen ondernemen om opleidings-/activeringstrajecten te gaan volgen gericht op het werken in de zorg.
Provincie:
Tag(s):