dinsdag, 10. juni 2008 - 18:01

Provincie stuurt aan op fusie in Noord-Limburg

Gennep

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de regie te nemen in het herindelingsproces in de kop van Limburg. Aanleiding is de recente en uiteenlopende besluitvorming in de gemeenteraden van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar ten aanzien van bestuurskrachtversterking. De gemeente Bergen stemde vorige week tegen een fusie met de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar. Bovendien komen Gedeputeerde Staten ook hiermee tegemoet aan het verzoek van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

Gedeputeerde Staten hechten een groot belang aan lokaal draagvlak; gemeenten zijn als eerste verantwoordelijk voor initiatieven gericht op duurzame versterking van de bestuurskracht. Het provinciebestuur heeft hierbij de verantwoordelijkheid gemeentelijke initiatieven in haar regionale samenhang te beoordelen en te zorgen voor evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. De Provincie zal op korte termijn met de colleges van de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar een overleg voeren als bedoeld in artikel 8 van de Wet Arhi (Wet algemene regels herindeling). Dit overleg is de eerste formele stap in de Arhi procedure gericht op fusie van de gemeenten per 1 januari 2011.

In de optiek van de Provincie is een fusie in de kop van Limburg het beste alternatief om de bestuurskracht op een realistische en duurzame wijze te versterken. Een fusie tussen Mook en Middelaar en Gennep, zonder Bergen, vinden Gedeputeerde Staten vanuit het oogpunt van bestuurskracht en regionale samenhang niet gewenst. Vanuit de opgaven die spelen in het Maasduinengebied is er een duidelijke functionele samenhang tussen de drie gemeenten. Dit ook in het licht van de huidige ontwikkelingen in Noord-Limburg waarbij een meerderheid van de gemeenten wel een herindelingadvies of herindelingsontwerp heeft vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):