woensdag, 26. maart 2008 - 9:47

Provincie subsidieert kunstproject Blauwestad

Winschoten

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten de gemeenten Scheemda en Winschoten beide een subsidie te verlenen van € 25.000,- voor een kunstproject in de Blauwestad.

Met dit kunstproject willen de twee gemeenten samen met de projectorganisatie Blauwestad en de gemeente Reiderland verbindingen laten zien tussen nieuwe functies in de Blauwestad en het oude landschap, nieuwe bewoners en autochtone Oldambsters.

Om de cohesie tussen oud en nieuw in de Blauwe Stad, heden, verleden en toekomst van het gebied zichtbaar en ervaarbaar te maken vragen de gemeenten vijf kunstenaars om door beeldende middelen een bijdrage te leveren aan de locale cultuur. Daartoe hebben ze zich laten adviseren door Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) uit Amsterdam.

Op advies van SKOR zijn de volgende vijf kunstenaars geselecteerd: André van Bergen, Apolonia Sustersic, Libia Perez de Siles de Castro & Olafur Arni Olafsson en Fiona Tan. Het project wordt dit jaar gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):