zaterdag, 26. april 2008 - 13:44

Provincie verleent fam. Jorritsma toestemming voor nieuw, ondiep systeem

Lelystad

De familie Jorritsma heeft een aanvraag ingediend voor een ondiep systeem voor grondwateronttrekking voor warmte-koude-opslag. Dit systeem voldoet aan de eisen van de Grondwaterwet en de provinciale verordening voor de fysieke leefomgeving. Bovendien heeft de familie een gedoogverzoek ingediend om met de ondiepe grondboringen te kunnen starten voordat de definitieve verginningen zijn verleend.

De provincie heeft het gedoogverzoek gehonoreerd, omdat de aanvraag vergunbaar is. De familie Jorritsma zal het oude systeem voor diepe grondwateronttrekking voor eind mei 2008 ontmantelen. Daarmee wordt de oorspronkelijke overtreding ongedaan gemaakt. De begunstigingstermijn die per 1 mei afloopt wordt niet verlengd.
Provincie:
Tag(s):